REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

„Silver Giveaway”

Perioada: 15.03.2021 – 30.05.2021

1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL

              (1) Organizatorul Campaniei „Silver Giveaway” (denumit în continuare “Concursul”) este compania BLOGAL INITIATIVE SRL, persoană juridică română, reprezentată prin domnul Rudolf -Vladimir Dulea – Administrator, prin mandatar SALAMI SARA cu sediul București, Str. Lotrioara nr.19, Bl.M31A, Sc.A, Ap.37, sector 3, cod poștal 032167, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr J40 /7687/2012, Cod Unic de Înregistrare nr. RO 30389342, cont bancar RO54 RZBR 0000 0600 1476 9708, deschis la Banca Raiffeisen Bank, denumita în cele ce urmează "Organizator" în numele și pentru:

              Compania BRAINAPPBOTIX SRL, persoană juridică română, reprezentată prin domnul Verdeș Rareș - Administrator, cu sediul în București, sector 3, Bld. Octavian Goga, nr.2, Clădirea CCIR Business Center, Tronson III, et.3, camera 7, cod unic de înregistrare 41550087, Cod fiscal 41550087, nr. de ordine în Registrul ComerțuluiJ23/3693/2019.

(2) Campania se desfășoară în conformitate cu prezentul Regulament (denumit în continuare “Regulamentul”), document obligatoriu pentru toți participanții.

(3) Regulamentul este disponibil cu titlu gratuit pe perioada concursului pe site-ul Organizatorului la link-ul: https://zmaukin.com/regulament-silver-giveaway

(4) Participanții la Concurs se obligă să respecte termenii  și condițiile prezentului Regulament. Organizatorul îșirezervă dreptul să descalifice din Concurs, fără vreo notificare prealabilă, orice participant care nu respectă regulile prezentului Regulament, sau care încearcă în orice fel să fraudeze sistemul de participare.

(5) Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul în mod unilateral și respectând dispozițiile legale în materie, prin întocmirea unui act adițional la prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să fie făcute publice cu cel puțin o oră înaintea intrării în vigoare. 

(6) Participarea la Concurs presupune cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

2. DURATA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

(1) Concursul se desfășoară în cinci etape în perioada 15.03.2021-30.05.2021. Concursul se va desfășura astfel:

- prima etapă se va desfășura pe Facebook, va începe la ora 11:00 în ziua de start 15.03.2021 și se va termina la ora 23:59 în data de 31.03.2021. Câștigătorii vor fi extrași și anunțați în data de 01.04.2021.

- a doua etapă se va desfășura pe Facebook, va începe la ora 11:00 în ziua de start 02.04.2021 și se va termina la ora 23:59 în data de 21.04.2021. Câștigătorii vor fi extrași și anunțați în data de 22.04.2021.

- a treia etapă se va desfășura pe Instagram, va începe la ora 11:00 în ziua de start 12.04.2021 și se va termina la ora 23:59 în data de 29.04.2021. Câștigătorii vor fi extrași și anunțați în data de 30.04.2021.

- a patra etapă se va desfășura pe Facebook, va începe la ora 11:00 în ziua de start 3.05.2021 și se va termina la ora 23:59 în data de 16.05.2021. Câștigătorii vor fi extrași și anunțați în data de 17.05.2021.

- a cincea etapă se va desfășura pe Facebook, va începe la ora 11:00 în ziua de start 18.05.2021 și se va termina la ora 23:59 în data de 30.05.2021. Câștigătorii vor fi extrași și anunțați în data de 31.05.2021.

Concursul se va desfășura pe pagina de Facebook Zmaukin: https://www.facebook.com/zmaukin.ro și pe contul de Instagram @zmaukin: https://www.instagram.com/zmaukin/

Concursul se va desfășura în acord cu prevederile Regulamentului care poate fi accesat prin următorul link: https://zmaukin.com/regulament-silver-giveaway

(2) După data încheierii Concursului, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate şi nu îşi mai asumă nicio obligație în legătură cu orice circumstanță care ar putea eventual conduce la concluzia actualității sau continuării Concursului.

3. DREPTUL DE PARTICIPARE

(1) La Concurs pot participa toate persoanele cu vârsta peste 18 ani (denumite în continuare „Participanţi”) care, pe durata de desfășurare a Concursului, urmează procedura descrisă la art. 4.

(2) Nu sunt eligibili pentru a participa la Concurs minorii sub vârsta de 18 ani, angajaţii Organizatorului, angajații zmAUkin și nici rudele acestora până la gradul 3 inclusiv, angajații agenţiilor implicate şi nici membrii familiilor tuturor acestora (copii, părinți, fraţi/ surori, soţ/ soţie).

(3) Câștigătorii vor avea la dispoziție 3 zile lucrătoare să pună la dispoziția Organizatorului următoarele: nume, prenume, număr de telefon, copie după CI și adresă de livrare , în acord cu prevederile GDPR. Premiile vor fi descrise la art. 4

(4) Organizatorul are la dispoziție 3 zile lucrătoare, după validarea câștigătorilor, pentru a informa câștigătorii cum vor intra în posesia premiilor.

(5) Participarea la Concurs implică acceptarea expresă a tuturor clauzelor Regulamentului. Prin participarea la Concurs, fiecare Participant declară că e de acord și agreează în mod integral termenii Regulamentului.

4. PROCEDURA CAMPANIEI

Concurenții vor fi aleși prin tragere la sorți prin platforma Random Comment Picker. Premiile câștigate în urma participării la Concurs sunt prevăzute în Anexa la prezentul Regulament.

Participanții care doresc înscrierea în Concurs pentru câștigarea unui premiu trebuie să respecte în mod obligatoriu procedura descrisă la paragraful 4.1 de mai jos. Participanții la Concurs pot câștiga un singur premiu, în fiecare etapă a concursului. 

4.1. Pentru a participa în cadrul Concursului, participanții trebuie să realizeze următorii pași:

Pentru prima etapă din intervalul 15.03.2021 - 31.03.2021, pentru pagina de Facebook avem:

(1) să descarce aplicația zmaukin din AppStore: https://apple.co/2MyHyke sau GooglePlay:http://bit.ly/3axrdnR

(2) să acceseze pagina de Facebook a Organizatorului: https://www.facebook.com/zmaukin.ro

(3) să dea like paginii: https://www.facebook.com/zmaukin.ro

(4) să acceseze postarea care anunță concursul și să ne lase în secțiunea de comentarii un printscreen cu aplicația instalată

Pentru a doua etapă din intervalul 02.04.2021 - 21.04.2021, pentru pagina de Facebook avem:

(1) să descarce aplicația zmaukin din AppStore: https://apple.co/2MyHyke sau GooglePlay:http://bit.ly/3axrdnR

(2) să acceseze pagina de Facebook a Organizatorului: https://www.facebook.com/zmaukin.ro

(3) să dea like paginii: https://www.facebook.com/zmaukin.ro

(4) să acceseze postarea care anunță concursul și să ne lase în secțiunea de comentarii un printscreen cu aplicația instalată

Pentru a treia etapă din intervalul 12.04.2021 - 29.04.2021, pentru contul de Instagram avem:

(1) să acceseze pagina de Instagram a Organizatorului: https://www.instagram.com/zmaukin/

(2) să dea follow/ urmărire paginii @zmaukin: https://www.instagram.com/zmaukin/

(3) să descarce aplicația zmaukin din AppStore: https://apple.co/2MyHyke sau GooglePlay: http://bit.ly/3axrdnR

(4) să pună la story un printscreen cu aplicația instalată și să dea tag contului @zmaukin  

(5) să aibă profilul public

Pentru a patra etapă din intervalul 3.05.2021 - 16.05.2021, pentru pagina de Facebook avem:

(1) să descarce aplicația zmaukin din AppStore: https://apple.co/2MyHyke sau GooglePlay:http://bit.ly/3axrdnR

(2) să acceseze pagina de Facebook a Organizatorului: https://www.facebook.com/zmaukin.ro

(3) să dea like paginii: https://www.facebook.com/zmaukin.ro

(4) să acceseze postarea care anunță concursul și să ne lase în secțiunea de comentarii un printscreen cu aplicația instalată

Pentru a cincea etapă din intervalul 18.05.2021 - 30.05.2021, pentru pagina de Facebook avem:

(1) să descarce aplicația zmaukin din AppStore: https://apple.co/2MyHyke sau GooglePlay:http://bit.ly/3axrdnR

(2) să acceseze pagina de Facebook a Organizatorului: https://www.facebook.com/zmaukin.ro

(3) să dea like paginii: https://www.facebook.com/zmaukin.ro

(4) să acceseze postarea care anunță concursul și să ne lase în secțiunea de comentarii un printscreen cu aplicația instalată

În fiecare etapa a concursului vor câștiga două peroane prin tragere la sorți, iar premiul constă în câte omonedă de argint de 7,78 grame pentru fiecare câștigător

4.2 Acest concurs va avea și un premiu bonus:

Separat de mecanismul de concurs prin tragere la sorți, pe durata acestei campanii, în perioada 15.03.2021 – 30.05.2021, primii 10 utilizatori care devin utilizatori activi în aplicație vor primi garantat o monedă de argint, în ordinea înscrierii în aplicație și realizarea primei tranzacții acceptate.

Dacă în urma tragerilor la sorti, Organizatorul observă că persoanele care au câștigat în urma provocărilorde pe paginile de Facebook sau Instagram se numără și printre cei 10 utilizatori activi ai aplicației, acest lucru nu împiedică cu nimic înmânarea unei alte monede de argint acestora.

Primii 10 utilizatori activi care folosesc aplicația Zmaukin, și-au creat un cont și au realizat prima tranzacție în aplicație vor primi garantat o monedă de argint. 

5. MECANISMUL CONCURSULUI

(1) Pentru a participa la concurs sunt necesare următoarele:

Pentru prima etapă din intervalul 15.03.2021 - 31.03.2021, pentru pagina de Facebook avem:

- să descarce aplicația Zmaukin din AppStore: https://apple.co/2MyHyke sau GooglePlay: http://bit.ly/3axrdnR

- să acceseze pagina de Facebook a Organizatorului: https://www.facebook.com/zmaukin.ro

- să dea like paginii: https://www.facebook.com/zmaukin.ro

- să acceseze postarea care anunță concursul și să ne lase în secțiunea de comentarii un printscreen cu aplicația instalată

Pentru a doua etapă din intervalul 02.04.2021 - 21.04.2021, pentru pagina de Facebook avem:

- să descarce aplicația Zmaukin din AppStore: https://apple.co/2MyHyke sau GooglePlay: http://bit.ly/3axrdnR

- să acceseze pagina de Facebook a Organizatorului: https://www.facebook.com/zmaukin.ro

- să dea like paginii: https://www.facebook.com/zmaukin.ro

- să acceseze postarea care anunță concursul și să ne lase în secțiunea de comentarii un printscreen cu aplicația instalată

Pentru a treia etapă din intervalul 12.04.2021 - 29.04.2021, pentru contul de Instagram avem:

- să acceseze pagina de Instagram a Organizatorului: https://www.instagram.com/zmaukin/

- să dea follow/ urmărire paginii @zmaukin: https://www.instagram.com/zmaukin/

- să descarce aplicația Zmaukin din AppStore: https://apple.co/2MyHyke sau GooglePlay: http://bit.ly/3axrdnR

- să pună la story un printscreen cu aplicația instalată și să dea tag contului @zmaukin  

- să aibă profilul public

Pentru a patra etapă din intervalul 3.05.2021 - 16.05.2021, pentru pagina de Facebook avem:

- să descarce aplicația Zmaukin din AppStore: https://apple.co/2MyHyke sau GooglePlay: http://bit.ly/3axrdnR

- să acceseze pagina de Facebook a Organizatorului: https://www.facebook.com/zmaukin.ro

- să dea like paginii: https://www.facebook.com/zmaukin.ro

- să acceseze postarea care anunță concursul și să ne lase în secțiunea de comentarii un printscreen cu aplicația instalată

Pentru a cincea etapă din intervalul 18.05.2021 - 30.05.2021, pentru pagina de Facebook avem:

- să descarce aplicația Zmaukin din AppStore: https://apple.co/2MyHyke sau GooglePlay: http://bit.ly/3axrdnR

- să acceseze pagina de Facebook a Organizatorului: https://www.facebook.com/zmaukin.ro

- să dea like paginii: https://www.facebook.com/zmaukin.ro

- să acceseze postarea care anunță concursul și să ne lase în secțiunea de comentarii un printscreen cu aplicația instalată

(2) Premiile vor fi anunțate în urma selecției prin www.commentpicker.com și sunt prevăzute în Anexă la prezentul Regulament.

(3) Concursul Silver Giveaway se desfășoară în cinci etape, atât pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/zmaukin.ro, cât și pe contul de Instagram a Organizatorului: https://www.instagram.com/zmaukin/

(4) Participanții care se vor înscrie la Concurs după data limită prevăzută, respectiv pentru Facebook prima etapă 31.03.2021, a doua etapă 21.04.2021, a patra etapă 16.05.2021, a cincea etapă 30.05.2021, ora 23:59 iar pentru Instagram a treia etapă 29.04.2021, ora 23:59 nu vor mai fi luați în considerare în procesul de validare și de jurizare pentru acordarea premiilor oferite de Organizator.

(5) Câștigătorii vor fi anunțați în datele de 01.04.2021, 22.04.2021, 30.04.2021, 17.05.2021, 31.05.2021 în intervalul orar 13:00-18:00.

(6) Fiecare participant are dreptul de a participa la fiecare etapă a concursului o singură dată. 

(7) Câștigătorii înscriși în cadrul platformei Facebook și Instagram vor fi desemnați prin intermediul platformei www.commentpicker.ro.  

 (8) Participanții câștigătorii vor fi contactați prin mesaj privat pe Facebook și Instagram în data de 01.04.2021, 22.04.2021, 30.04.2021, 17.05.2021, 31.05.2021, în intervalul orar 13:00 – 18:00.

6.  PREMIILE OFERITE ÎN CADRUL CONCURSULUI

6.1. Pe durata Concursului, în fiecare etapă se vor acorda două premii sub forma unor monede de argint.

6.2. În cadrul Concursului, nu este posibilă înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia în bani și/sau în alte obiecte, după cum nu este permisă, în nicio situație, cedarea premiului câștigat către unul sau mai mulți terți. 

6.3. Premiul va fi oferit câștigătorului după confirmarea lui ca și câștigător final prin contactare folosind datele furnizate în mesaj privat pe Facebook  și Instagram și după verificarea tuturor datelor personale necesare pentru procesul de acordare a premiului.

7. TAXE ŞI IMPOZITE

(1). Premiile acordate sunt subiecte de impozit pe venituri din premii, iar impozitul pe venit datorat de câștigători va fi reținut, declarat și virat către autoritățile fiscale de către Organizator, conform legislației aplicabile în vigoare.

(2). Organizatorul nu este răspunzător pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligații fiscale cu excepția impozitului cu reținere la sursă, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promoționale, impozit pe care Organizatorul este obligat să îl rețină și să îl transfere la bugetul de stat, conform legislației în materie. Orice alte taxe și impozite ce provin din predarea premiului către câștigător vor fi suportate de către participant. Organizatorul își rezervă dreptul de a solicita orice alte documente cerute de Autoritățile Fiscale, exclusiv în scopul îndeplinirii obligațiilor de plată aferente impozitului pe premii.

8. DREPTUL LA IMAGINE

Acordarea premiului corespunzător Concursului poate fi un eveniment public. Participarea la Concurs constituie acordul participanților referitor la faptul că numele și orice alte informații referitoare la Concurs pot fi făcute publice de către Organizator, cu respectarea legislației în vigoare, fără nici un fel de plată aferentă, acordul valorând cesiunea drepturilor patrimoniale corespunzătoare ale participanților către Organizator pe teritoriul României pentru întreaga perioadă de protecție a acestora.

9. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

(1) Prin participarea la Concurs, participanții confirmă cunoașterea prevederilor Regulamentului și își exprima acordul in privința acestora. Prin comunicarea datelor personale în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament, participanții la Concurs își exprima acordul expres si neechivoc ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului, in vederea efectuării deliberării, validării si atribuirii premiului, precum si pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale ale Organizatorului. Participarea la Concurs constituie acordul potențialului câștigător referitor la faptul ca numele acestuia va fi făcut public de Organizator potrivit legislației în vigoare.

(2) Prelucrarea oricăror date personale va fi făcută cu respectarea Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date, lege care oferă persoanelor vizate dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenție asupra datelor (art. 14) si dreptul de opoziție (art.15). Participanții au dreptul de a se opune prelucrării datelor personale si de a solicita ștergerea datelor. De asemenea, este recunoscut dreptul participanților de a se adresa justiției. Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele vizate se pot adresa Organizatorului printr-o cerere scrisa, datata si semnata, expediata la adresa menționată la pct 1.1. de mai sus.

(3) Participanții pot alege să își exprime acordul cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal și cu privire la includerea acestor date în baza de date a Organizatorului cu scopul de a primi pe viitor informații despre produsele comercializate de Organizator și despre acțiuni viitoare desfășurate de acesta.

10. ÎNCETAREA ÎNAINTE DE TERMEN A CONCURSULUI

(1) Concursul poate înceta înainte de termen numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua Concursul.

(2) Situațiilor avute în vedere la alin. (1) le sunt asimilate și sentința și/sau actul de putere publică al instanței competente sau altei autorități publice competente.

(3) În situațiile avute în vedere la alin. (1) și (2), Organizatorul nu mai este ținut la nicio obligație către Participanții la Concurs, după cum nu este ținut la întoarcerea unei sume sau plata unei sume cu titlu de despăgubire sau altele asemenea.

11. LITIGIILE ŞI LEGEA APLICABILĂ

(1) Eventualele reclamații ale participanților la campania promoțională se vor adresa Organizatorului și vor fi soluționate pe cale amiabila. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, litigiile vor fi soluționate de instanță competentă de la sediul Organizatorului.

(2) Legea aplicabilă este legea română.

Anexa nr. 1 la prezentul Regulament

Premiul constă în două monede de argint în fiecare etapă a concursului, având greutatea de 7,76 grame și valoarea de 60 RON fiecare.

Separat de mecanismul de concurs prin tragere la sorți, pe durata acestei campanii, în perioada 15.03.2021 – 30.05.2021, primii 10 utilizatori care devin utilizatori activi în aplicație vor primi garantat o monedă de argint, în ordinea înscrierii în aplicație și realizarea primei tranzacții acceptate.

Valoarea totală a premiilor oferite în cadrul acestei Campanii este de 1200 RON (cf. Curs BNR ).

Premiile constau în:

Premiu

Cost

10 monede de argint

600

10 monede bonus pentru primii 10 utilizatori activi în aplicația Zmaukin

600

Încheiat astăzi: 11.03.2021

ORGANIZATOR:

BLOGAL INITIATIVE SRL

Administrator – RUDOLF VLADIMIR DULEA

prin mandatar SALAMI SARA

 

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Detalii aici De acord