Autorizatia de Functionare pentru activitati DDD în Bucuresti

Autorizatia de Functionare pentru activitati DDD în Bucuresti

Autorizație pentru prestări servicii de dezinsecție/ dezinfecție/ deratizare pe teritoriul municipiului Bucuresti, 

Este necesară pentru prestarea legală a serviciilor DDD pe raza municipiului București. 


Serviciile  JF  se adresează celor care își prețuiesc timpul  

vezi oferte și prețuri ] 


 

Valabilitate: 1 an din momentul emiterii 

Taxa: 742 lei/ an 

Autorizatie servicii DDD (față) Bucuresti

 

Autorizatie prestari servicii DDD (verso)

Autorizația de Funcționare pentru prestarea de servicii DDD pe teritoriul municipiului București 

Documente necesare pentru obținerea Autorizatiei pentru prestarea de servicii de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în Bucuresti

 • Cerere tip

 • Certificatul de înregistrare al firmei eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, 

 • Certificatul constatator pentru punctul de lucru (REV 2), în care apar codurile CAEN corespunzătoare activităților pentru pentru care se solicită certificarea conformității cu normele de igienă și sănătate publică, în copie certificată cu originalul;

 • dovada deținerii legale a spațiului în care beneficiarul va desfășura activitățile (contractul de vânzare-cumpărare/ contractul de închiriere, cotract de comodat, asociere, etc., după caz), 

 • Memoriu tehnic justificativ, în care să fie descrise detaliat: spațiul, amenajările, echipametele, procedurile de lucru, substanțele folosite în activitatea curentă, etc

 • Documentul emis de Direcția de Sănătate Publică 

 • Documentul de Înregistrare Sanitară Veterinară 

 • dovada înregistrării în evidențele DGPMB (Poliția mun. București), Servicul Arme, Substanțe Toxice, 

 • dovada înregistrării  la ITM a listei substențelor folosite în activitatea curenta 

 • documente care fac dovada pregătirii de specialitate a personalului lucrător 

 • Acordului furnizorului substanțelor și copii ale Avizelor emise de Ministerul Sănătății pentru fiecare dintre substanțele folosite în activitatea curentă, conform listei înregistrate la ITM 

 • Cazier fiscal al firmei, în original 

 • dovada plății taxei de autorizare 

 • alte documente, după caz 


Serviciile  JF  se adresează celor care își prețuiesc timpul  

Nu ești sigur ce documente îți sunt necesare? Vezi cum te putem ajuta:  

[ consultanță autorizare DDD ]