Aviz de Securitate la Incendiu

Aviz de Securitate la Incendiu

Avizul de Securitate la Incendiu, 

Este emis de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, după verificarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor propuse de beneficiar prin documentaţiile tehnice, în vederea respectării reglementărilor tehnice în vigoare privind securitate la incendiu a construcţiilor, instalaţiilor şi altor amenajări. 

În termeni simpli, Avizul ISU este un document emis în baza unor documentații, prin care beneficiarul propune un set de măsuri, iar ISU va emite Avizul de Securitate la Incendiu, dacă va considera că măsurile propuse de beneficiar sunt corecte și suficiente în contextul prezentat. 


Serviciile  JF  se adresează celor care își prețuiesc timpul  

vezi oferte și prețuri ] 


 

Valabilitate: limitată 

Taxă: Nu există, însă costurile implicite sunt ridicate, deoarece pregătirea documentațiilor tehnice nu este ușoară și poate fi realizată doar de către specialiști (arhitect, ingineri, verificatori, etc) 

Aviz de Securitate la Incendiu

 

Documente pe baza cărora puteți solicita Avizul de Securitate la Incendiu

a) cerere-tip;

b) certificatul de urbanism;

c) scenariul de securitate la incendiu;

d) referatul verificatorului de proiect atestat pentru cerinţa fundamentală "securitate la incendiu", construcţii şi/sau instalaţii, după caz;

e) planul de situaţie, scara 1:200, 1:500 ori 1:1000;

f) dovada dreptului de proprietate al titularului asupra terenului;

g) piese desenate la scara 1:50, 1:100 sau 1:200, după caz, pentru arhitectură în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu şi pentru instalaţiile cu rol în asigurarea cerinţei "securitate la incendiu", întocmite la faza de proiectare pentru autorizaţia de construire;

h) piese desenate cuprinzând situaţia propusă la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, pentru arhitectură în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu şi pentru instalaţiile cu rol în asigurarea cerinţei "securitate la incendiu";

i) schema-bloc a instalaţiei, planuri de nivel cu amplasarea instalaţiei la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz;

j) piesele desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, cum sunt: planuri de nivel cu amplasarea instalaţiilor, schema izometrică, schema coloanelor, după caz, pentru instalaţiile interioare de stingere;

k) scheme ale instalaţiilor cu rol în asigurarea cerinţei "securitate la incendiu", după caz;

l) schema instalaţiei, scheme electrice şi funcţionale ale staţiei de pompare pentru incendiu, schema gospodăriei de apă de incendiu, după caz;

m) relevee la situaţia existentă pentru fiecare nivel, secţiune şi faţadă ale construcţiei, după caz, la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, pe care se marchează modificările propuse;

n) piese desenate, scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, cu incinta staţiei, care nu trebuie să depăşească limita de proprietate ori limita terenului închiriat sau concesionat, pe care se menţionează distanţa dintre elementele constituente ale acesteia;

o) schema gospodăriei de apă pentru incendiu, scheme electrice şi funcţionale ale staţiei de pompare pentru incendiu şi staţiei de hidrofor, scheme electrice şi de acţionare a instalaţiei etc., după caz, pentru instalaţiile interioare de stingere;

p) schema instalaţiei şi plan cu zonarea EX;

q) opis cu documentele depuse.


Serviciile  JF  se adresează celor care își prețuiesc timpul  

vezi oferte și prețuri ] 


Te-ar mai putea interesa: 

Autorizația de Securitate la Incendiu 

Relația cu ISU